Overlevering

Leietaker har krav på tilgang til lokaler fra kl 16:00. Kode til dør overleveres pr mailsms når leia er betalt. Hvis ikke annet er avtalt. Ved overtakelse skal leietaker verifisere at lokalet finner seg i tilfredsstillende stand. Eventuelle avvik skal rapporteres til utleier uten vesentlig opphold og bør dokumenteres i form av bilde eller utleiers inspeksjon. Leietaker kan forvente at lokalet overleveres slik beskrevet under §Renhold og rydding.

Lokalet skal være rengjort ihht §Renhold og forlatt innen kl 12:00 dagen etter leiedato.

Dersom leieforholdet varer over flere sammenhengende dager, skal renhold og overlevering av nøkler skje etter siste leiedato (eventuelt mandag etter siste leiedato hvis det er helg). Dersom leieforholdet varer over flere usammenhengende dager, skal renhold og overlevering av nøkler skje etter hver av leiedatoene (eventuelt mandag).

Avbestilling må skje senest 1 måned før leie. Ellers kommer et avbestillingsgebyr på 2000kr inkl mva.

Dette sendes pr epost: post@gullaksen.no

Arrangement

Etter klokken 24:00:

Skal det være litt lavere musikk (det er veldig godt lydisolert)
Dører i lokalet holdes lukket; slik at forbigående ikke kommer ned i lokalet, og støy holdes innendørs.
Tilstreb å holde arrangementet innendørs; opphold utenfor lokalet skaper mye støy for våre naboer.

URINERING UTENDØRS ER IKKE TILLAT! Hvis dette blir oppdaget, så blir det sendt en regning på 2500kr.

Renhold og rydding

All søppel fjernes fra lokalene. Søppelsekk og tomgods henges på krok i baktrappen.
Søppel utenfor bygget fjernes (inkludert sigarettsneiper/snus)
Alt som taes med inn i lokalet, skal være fjernet ved overlevering.
Bestikk, kopper og fat skal være rengjort og lagt på plass.
Kaffetraktere og annet kjøkkenutstyr må være på rengjort og satt på plass
Kjøleskap må tømmes og rengjøres.
Kilder til vond lukt (søl, søppel) fjernes. Søppelsekk og tomgods henges på krok i baktrappen.
Møbler satt tilbake der de sto ved overtakelse.

Hvis det er knust glass i lokalet, skal dette være kostet opp og kastet.

Hvis lokalet ikke er ryddet ferdig til avtalt tid (bruker å være til kl 12 dagen etter utleie), kommer det et ryddegebyr på 2500kr.

Generell rydding av leietager som forklart over.

Leietakers øvrige plikter

Overhold sikkerhetsinstruksen i §Sikkerhet.

Påse at lokalet ikke utsettes for skader.
Ansvarlig for at uvedkommende ikke får adgang til lokalet.
Ansvarlig for alle vedkommendes oppførsel og handlinger, derunder skader og uhell.
Besvare henvendelser fra utleier om lokalet på epost eller telefon, også etter arrangementet (ifm. skader).
Leietaker skal være til stede under hele arrangementet. Det er leietakers ansvar at disse vilkårene overholdes av alle deltakerne på arrangementet, uavhengig av om det er et åpent eller lukket arrangement.
Endringer i bestillingen skal rapporteres til utleier i god tid på mail til post@gullaksen.no

Utleiers øvrige plikter

Utleier skal stille lokalet til disposisjon for leietaker i vasket og ryddet stand.

Aldersgrense for leie av vårt lokale er 23år.

Sikkerhet

Maks antall gjester er 40 for selskapslokalet.
Røyking er forbudt inne i lokalet.
Røyking utenfor lokalet skal benytte askebeger.
Fakkelbokser er forbudt inne i og utenfor lokalet. Kun telys, kubbelys er tillatt inne i lokalet.
Det er påbudt å gjøre seg kjent med nødutganger og annet sikkerhetsinformasjon.
Leietaker er ansvarlig for at det er lukket og låst når lokalet forlates og må passe på å forlate rømningsveien stengt.

Hærverk og skader:

Hvis det blir påført skader på vårt lokale eller inventar, er du som leietager ansvarlig for erstatning av dette.

Til booking av lokale